Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home De Bron

donderdag09 april 2020

Parochie De Bron 
De gemeente Woensdrecht bestaat uit de kerkdorpen Hoogerheide, Ossendrecht, Woensdrecht, Huijbergen en Putte. De geloofsgemeenschappen van de 5 kerkdorpen in de gemeente vormen samen Parochie De Bron.

Om de vitaliteit van de parochie te waarborgen, is er een nauwe samenwerking met parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud. Deze parochie bestaat uit de geloofsgemeenschappen Heerle, Moerstraten, Wouw en Wouwse Plantage. Er is één pastoraal team dat alle pastorale taken in beide parochies verzorgt.
----------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 8 april Chrismamis
 
Breda Op woensdag 8 april wordt de Chrismamis voor het bisdom Breda door bisschop Liesen en een beperkt aantal priesters gevierd. Tijdens deze plechtigheid worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en wordt het heilig Chrisma gewijd. De Chrismamis zal op woensdagavond 8 april om 19:00 uur worden gelivestreamd vanuit de Sint Antoniuskathedraal van Breda. De viering is te volgen via het https://www.youtube.com/user/BisdomBreda en is mee te volgen via een misboekje (pdf)
Palmtakjes
 
Op zaterdag 4 april zullen de palmtakjes worden gewijd voor parochie De Bron.
Waar kunt u ze meenemen:
Hoogerheide, in de Mariakapel, dagelijks open.
Ossendrecht, in de Mariakapel, dagelijks open.
Putte, in de Kerk, maandagmorgen 6 april en dinsdagmorgen 7 april 10.00-12.00 uur
Huijbergen, in de Kerk, maandagmiddag 6 april en dinsdagmiddag 7 april 13.00-1500 uur.

Paasvieringen live uit via ZuidWestTV

ZuidwestTV zendt de vieringen van het Paastriduüm live uit . De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden opgenomen in de OLV van Lourdeskerk. Op Eerste Paasdag is er dan weer de Eucharistieviering op NPO2. Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen parochianen vrije toegang hebben bij een religieuze bijeenkomst, heeft vicaris pastoor Paul Verbeek ervoor gekozen om de vieringen uit te zenden. Parochianen van het hele uitzendgebied van ZuidWestTV kunnen zo via de televisie verbonden zijn en op afstand het feest van Pasen meevieren.

Lees meer...

BERICHTEN 
 
Aangezien er momenteel geen vieringen zijn, proberen we U op de hoogte te houden met de volgende berichten.
 
 

GEBED BIJ DE BRANDENDE PAASKAARSEN VAN 2020

Een gebed om thuis mee bidden. 

Lees meer...

GEBED BIJ DE ZEGENING VAN DE PALMTAKKEN 2020

Lees meer...

Informatiebron
 
Door de huidige ontwikkelingen is de informatiebron voor de kerkberichten en de vieringen niet actueel meer. Kijk onder het kopje BERICHTEN voor de laatste informatie.