Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home De Bron GEBED BIJ DE BRANDENDE PAASKAARSEN VAN 2020

woensdag27 mei 2020

GEBED BIJ DE BRANDENDE PAASKAARSEN VAN 2020

Een gebed om thuis mee bidden. 

God van alle eeuwen en tijden, onze Vader,

in deze tijd van grote zorgen voor de gehele mensheid,

voor de mensen in Nederland, in onze parochies, bidden wij tot U:

Mogen deze nieuwe paaskaarsen,

telkens als zij branden in de verschillende kerken van onze parochie,

mensen die willen geloven, die samen komen op hun levensweg,

in vreugde en verdriet,

licht en hoop geven.

Dat deze paaskaarsen het leven van uw Zoon Jezus in gedachten brengen,

zijn lijden en sterven aan het kruis, de overwinning van zijn verrijzenis.

 

De levensweg is niet zonder pijn en verdriet,

deze tijd van het corona-virus laat dit indringend ervaren aan de hele

samenleving.

De vijf wondtekenen in de kaars duiden aan,

dat het gaan van de weg van Jezus, de levensweg,

niet denkbaar is zonder pijn.

Maar toch schijnt het licht van zijn verrijzenis

en dat geeft ons de moed om door te gaan.

 

U, die onze harten ziet en kent,

blijf bij ons met de kracht van uw Geest.

Dat wij Jezus volgend, ondanks de afstand,

mogen omzien naar elkaar, letten op elkaar, zorgen voor elkaar.

Schenk ons Jezus, uw Zoon,

als een lichtend voorbeeld en als leidsman

op onze levensweg naar U toe,

nu en alle dagen van ons leven,

tot wij bij U komen.

Door Jezus Christus, uw Zoon, de gekruisigde en verrezen Heer.

Amen.

 

( Pastoor Frans Verheije bij gelegenheid van Pasen 2020 )