Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home De Bron GEBED BIJ DE ZEGENING VAN DE PALMTAKKEN 2020

woensdag27 mei 2020

GEBED BIJ DE ZEGENING VAN DE PALMTAKKEN 2020

Eeuwige God,

 

Uw Zoon Jezus werd toegejuicht als een koning, een bevrijder, een redder.

Mantels werden voor Hem uitgespreid en twijgen van bomen voor Hem

neergelegd.

 

Tezamen met de inwoners van Jeruzalem betonen ook mensen die in deze tijd

willen geloven Jezus alle lof en eer.

Wij vragen U: laat uw + zegen op allen rusten en op het groen van de verse

palmtakken.

Laat de palmtakken onze hulde zijn aan uw Zoon Jezus.

Laat ze voor uw gelovigen een teken van hoop zijn in deze barre tijden.

 

Lang geleden immers kwam de duif terug bij de ark van Noach.

Zij droeg een groen takje in haar bek.

Toen begreep uw dienaar Noach dat de aarde droog werd

en dat het leven verder kon gaan.

Dat deze gewijde takjes mogen aanzetten om trouw te blijven aan de weg

waarop Jezus is voorgegaan,

de weg van dienstbaarheid aan U en aan medemensen.

Dat de takjes voor allen die ze thuis gebruiken, een teken van hoop zijn,

zoals voor uw dienaar Noach na de ramp,

zoals bij de blijde intocht van uw Zoon Jezus in Jeruzalem.

 

Help ons de moeilijkheden van deze tijd te dragen in verbondenheid met het

lijden en sterven van uw Zoon.

Dat wij in zijn kracht mogen komen tot de overwinning,

dat wij mogen herleven en eens door Hem mogen komen tot het hemelse

Jeruzalem.

Door Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

( Pastoor Frans Verheije bij gelegenheid van Palmzondag 2020 )