Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home De Bron Actueel

woensdag08 april 2020

Mededeling over Actueel.

De berichtgeving over de huidige corona maatregelen.gaat momenteel er snel. Daarom is er voor gekozen de actualiteit niet hier meer weer te geven, maar rechtstreeks onder de startpagina van de Bron bij BERICHTEN. 

Actuele informatie uit het Bisdom Breda kunt U vinden hier:  https://www.bisdomvanbreda.nl/

Vastenactie 2020 - Project Werken aan je toekomst – Een beter leven dankzij goed onderwijs.

De campagne van Vastenactie 2020 met het thema ‘Werken aan je toekomst’ staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Dit thema sluit aan bij twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen.

Mogen we rekenen op uw steun? 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Caritas “De Bron” Woensdrecht

IBAN NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie

 

Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd

De Corona-pandemie heeft ook ons Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei.

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.

Het einde van deze periode is nog niet in zicht.

De verwachting is dat dit virus niet over enkele weken weg zal zijn.

Gezien de actuele situatie en de voorzichtige voorspellingen van virologen en andere specialisten zien wij ons genoodzaakt onze bedevaart in mei niet door te laten gaan.

Wij begrijpen dat dit voor de aangemelde pelgrims een grote teleurstelling kan zijn.

Toch zijn wij van mening dat dit op dit moment de beste beslissing is en dat uitstel van deze beslissing de organisatie van onze bedevaarten ernstig bemoeilijkt.

We willen, ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, ook positief zijn naar de toekomst en hopen dat we op het einde van de zomer toch met velen naar Banneux kunnen gaan en wel van vrijdag 28 augustus t.e.m. dinsdag 1 september 2020, met de dagbedevaart op zondag 30 augustus.

Van harte hopen wij u tijdens deze bedevaart te mogen begroeten!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,

Bas Van Haeren, voorzitter van ‘Caritas Banneux bisdom Breda’

Maria heeft aan Mariette gezegd (en ze zegt het ook tegen ons vandaag):

“Geloof in mij, ik zal in u geloven!”

In dit vertrouwen mogen we ons in gebed richten tot Haar:

Maria, Gij die hoopt zijt in bange dagen,

blijf bij ons en bij allen die lijden onder de dreiging van het corona-virus.

Genees de zieken, bescherm de gezonden, draag zorg voor de overledenen,

ontferm U over hen die angstig zijn.

Wij vragen om Uw moederlijke aanwezigheid.

 

Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

Website: https://banneux-breda.jouwweb.nl

 ACTIE KERKBALANS 2020

 
Blijft u de plaatselijke kerk steunen, doe mee met de actie KERKBALANS!  Bekijk de folder....
 
AAN ONZE PAROCHIANEN
Voor uw bijdrage in 2019 danken wij u allen van harte!
Met uw jaarlijkse bijdrage en een paar andere inkomstenbronnen proberen wij met ondersteuning van veel vrijwilligers de eindjes aan elkaar te knopen.
 
Zo ook in 2020!
 
Op 18 januari start onze campagne voor Kerkbalans 2020.
Vanaf deze datum ontvangt u onze brochure!
Het thema is dit jaar "GEEF VOOR JE PAROCHIE". 
Leest u de brochure eens rustig door.

Hopelijk stimuleert het opgeroepen beeld u om (ook) in 2020 aan het parochiefonds mee te doen!
Uw bijdrage is onder voorwaarden volledig zonder drempel aftrekbaar voor de belasting. 
Raadpleeg www.belastingdienst.nl/giften en/of bel ons op 0164-612521
Wij informeren u graag!