Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home De Bron Organisatie Tarieven kerkelijke diensten

dinsdag15 oktober 2019

Tarieven kerkelijke diensten

 

TARIEVEN KERKELIJKE DIENSTEN
 
Van het Bisdom Breda hebben wij bericht ontvangen over de tarieven voor kerkelijke diensten in 2019.
      

De bedragen hiervan zijn als volgt:                                              2019              

                      

Uitvaartdienst (met of zonder avondwake)                                   598                 

Dienst in het crematorium of op de begraafplaats

zonder voorafgaande kerkelijke dienst (met of                            

zonder avondwake)                                                                        398                 

Alleen avondwake   (kerk of verzorgingshuis)                                300                                        

Huwelijksdienst                                                                            598                 

Jubileumdienst                                                                             300                

Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen                  120                  

          

Stipendium (misintentie)                                                                10,50            

Voor doopsel, Eerste Communie en Vormsel verwijzen wij naar de tekst van de laatse alinea op deze pagina.

Degenen die steeds minimaal het richtbedrag aan parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van één van de genoemde kerkelijke diensten, hoeven voor de betrreffende dienst niets te betalen.

Degenen, die aan parochiebijdrage minder dan het richtbedrag betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten, zullen het verschil tussen het tarief voor de betreffende kerkelijke dienst en de feitelijk betaalde parochiebijdrage van de afgelopen 5 jaren bij moeten betalen.

In de loop der jaren zijn de richtlijnen vanuit het Bisdom aangepast.
Als men samenwoont is men zelfstandig en worden dan geacht zelf parochiebijdrage te betalen.
Ook als men ouder is dan 18 jaar met een eigen inkomen en thuiswonend, wordt men eveneens gezien als zelfstandig en via de richtlijnen van het Bisdom geacht zelf parochiebijdrage te betalen.

Voor degenen die géén parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten gelden bovenstaande tarieven.

Bijdrage doop, eerste communie en vormsel        
Is iemand in voldoende mate lid van het parochiefonds dan wordt er niets in rekening gebracht. Ouders die geen lid zijn van het parochiefonds krijgen een rekening van € 119. Bij een bijdrage die lager is dan het drempelbedrag wordt een reductie toegepast.
Wanneer in één gezin in hetzelfde kalenderjaar 2 of meer dopelingen, comunicanten en/of vormelingen zijn, hoeft slechts voor één te worden betaald. 

Het kerkbestuur van de parochie
De Bron.