Menu Style

Cpanel

dinsdag23 januari 2018

Tarieven kerkelijke diensten

 

Van het Bisdom Breda hebben wij bericht ontvangen over de tarieven voor kerkelijke diensten in 2017.
       

 

De bedragen hiervan zijn als volgt:                                              2017              

                     

Uitvaartdienst (met of zonder avondwake)                                   580                

Dienst in het crematorium of op de begraafplaats

zonder voorafgaande kerkelijke dienst (met of

zonder avondwake)                                                                       386                

Alleen avondwake                                                                          291                                        

Huwelijksdienst                                                                            580                

Jubileumdienst                                                                             291                 

Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen                  116                 

Plaatsengeld                                                                                     1                    

Stipendium (misintentie)                                                                10,50            

Deelname eerste communieproject                                               116               

Deelname vormselproject                                                             116        

 

 

 Degenen die steeds de minimale parochiebijdrage of meer betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten, hoeven niets te betalen.

Degenen die een parochiebijdrage van minder dan de minimale bijdrage betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten, zullen het verschil tussen het tarief voor de kerkelijke dienst waarvan gebruik wordt gemaakt en de betaalde feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen 5 jaren bij moeten betalen.

Huwelijksviering:
In de loop der jaren zijn de richtlijnen vanuit het Bisdom aangepast.
Als men samenwoont is men zelfstandig en worden dan geacht zelf parochiebijdrage te betalen.
Ook als men ouder is dan 18 jaar met een eigen inkomen en thuiswonend, wordt men eveneens gezien als zelfstandig en via de richtlijnen van het Bisdom geacht zelf parochiebijdrage te betalen.


Voor degenen die géén parochiebijdrage betalen en die gebruik maken van een van de genoemde kerkelijke diensten gelden bovenstaande tarieven.

Bijdrage eerste communie en vormsel        
Is iemand in voldoende mate lid van het parochiefonds dan wordt er niets in rekening gebracht. Ouders die geen lid zijn van het parochiefonds krijgen een rekening van € 116. Bij een bijdrage die lager is dan het drempelbedrag wordt een reductie toegepast.
Wanneer in één gezin in hetzelfde kalenderjaar 2 of meer comunicanten en/of vormelingen zijn, hoeft slechts voor één te worden betaald. 


Doopsel
Voor het dopen in onze parochie wordt niets in rekening gebracht. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Het kerkbestuur van de parochie
Onze Lieve Vrouw in het Woud.