Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home Onze Lieve Vrouw in het Woud BRIEF VAN DE PASTORES

woensdag08 april 2020

EUCHARISTIEVIERING EN GEBED TIJDENS HET CORONAVIRUS
 
Beste parochianen,

Het vieren van de liturgie van de zon- en feestdagen is op dit moment niet mogelijk als openbare viering vanwege het corona-virus. Toch willen wij als pastoraal team de liturgie, bijzonder van de H. Eucharistie, gedurende deze periode plaatsvervangend blijven vieren. Als priester en diaken zullen wij hierbij bidden voor en denken aan alle intenties en alle noden van de parochianen, bijzonder aan de zieken. Wij vieren in deze kleine kring de H.Mis voor het welzijn van u allen.

U kunt zich hierbij geestelijk aansluiten en op zondagmorgen naar de uitzending van de Eucharistieviering op de televisie kijken. Ook is er op vrijdagavonden een uitzending van ReliVisie Extra op zuidwesttv met een moment van bezinning en muziek vanuit een van de kerken uit onze streken.

Het is op Palmzondag, in de Goede Week en met Pasen niet mogelijk een grotere openbare of publieke viering te houden. De palmtakjes die wij op Palmzondag zegenen, zullen nadien bij de ingangen van de kerken geplaatst worden, om ze op te halen en thuis een plaatsje te geven. Ook zijn de Mariakapellen zoveel mogelijk geopend voor persoonlijk gebed en voor het aansteken van een kaarsje. Tijdens een besloten Paaswake zullen de paaskaarsen voor onze kerken en tehuizen gewijd worden. Bij de ingang van de kerken en hun Mariakapellen, die geopend zijn voor gebed, zullen paaswakekaarsjes liggen om mee te nemen naar huis als een klein teken van geloof en hoop.

Deze Veertigdagentijd krijgt onverhoopt een andere invulling. Ons geloof kan echter toch gesterkt en gevoed worden door het Woord van God te overwegen en door te bidden. Dit kan iedere gelovige voor zichzelf doen. Daarnaast is het goed te leven in het besef dat de Heilige Mis voor allen wordt opgedragen en dat de pastores in hun getijdengebed bidden voor het welzijn van de parochianen. Van harte hopen wij dat wij met Pasen en daarna allen opstandingskracht krijgen, vernieuwing van leven en dat wij het verrijzenisleven van de Heer mogen ontvangen.

In Christus met u verbonden, met hartelijke groeten,

Pastoor Frans Verheije

Diaken Ryan Keetelaar