Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home Onze Lieve Vrouw in het Woud EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL GAAN NIET DOOR!

woensdag08 april 2020

Parochie de Bron te Hoogerheide e.o.
Parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud te Wouw e.o.
 
Aan de ouders/verzorgers van de eerste communicanten en de vormelingen

Hoogerheide/Wouw 20 maart 2020
 
 
Beste ouders en verzorgers,

Met het oog op de crisis die het coronavirus veroorzaakt en in het licht van de maatregelen die door de Nederlandse overheid en de bisschoppen al zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen heeft het Bisdombestuur van het Bisdom Breda overlegd over de vraag hoe om te gaan met de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel die voor de tijd na Pasen zijn gepland en de catechetische voorbereidingen hierop.

Naar het oordeel van het Bisdombestuur is het niet verantwoord om de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel in de periode na Pasen te laten doorgaan. Om die reden adviseert het Bisdom dringend deze vieringen te laten uitvallen en de eerste communicanten en de vormelingen te laten aansluiten bij de voorbereiding en de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel van het volgende werk/ schooljaar. De pastorale teams in de parochies wordt gevraagd dit beleid te volgen. Het pastoraal team van onze parochies de Bron en Onze Lieve Vrouw in het Woud gaat dit doen.

Eerder hebben wij u al laten weten dat de geplande eerste communievieringen van 19 april, 10 mei en 17 mei komen te vervallen. Nu laten wij u weten dat dus ook de Vormselviering op 29 mei 2019 komt te vervallen. Dit is voor u allen onplezierig en ongemakkelijk, zeker als u een en ander heeft vastgelegd, voorbereid en georganiseerd. Maar het is niet anders. De hele samenleving wordt getroffen in alle sectoren. Ook het kerkelijke leven. Laten we wel bedenken dat de maatregelen worden getroffen met de beste bedoelingen om ieder en vooral de kwetsbaren zoveel mogelijk te beschermen!

Het jaar 2020 zal, zoals koning Willem Alexander in zijn toespraak tot het Nederlandse volk zei, een jaar zijn wat we ons heel ons leven zullen blijven herinneren. Het ziet er naar uit dat de crisis zich nog over meerdere maanden zal uitstrekken en dat we voor nog grotere uitdagingen, dan nu het geval is, worden gesteld. Het wordt daarom geen feestelijk jaar. Na de crisis zal het algehele herstel moeten volgen van het maatschappelijke leven en ook van het kerkelijke leven!

In 2021 hopen we voor onze kinderen en onze jongeren weer feestelijke en onvergetelijke vieringen van de Eerste Heilige Communie en van het Heilig Vormsel te houden. Omdat dan zowel kinderen uit de groepen 4 en 5 van dat jaar hun Eerste Heilige Communie doen, zullen er wel meer vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland worden. Maar dat is wat ons betreft geen probleem. En de Vormselviering krijgt een bijzonder accent als daar brugklassers en basisschoolverlaters gevormd worden.
De nieuwe data zullen vastgesteld worden nadat de corona-crisis bezworen is. Daarna zullen zij zo spoedig mogelijk aan u worden doorgegeven.

Moge God ons helpen er in de huidige omstandigheden voor de kinderen en voor elkaar te zijn. Mogen wij ook aandacht houden voor mensen buiten onze eigen kring. Met de woorden van koning Willem Alexander: “Het corona-virus kunnen wij niet stoppen, maar het eenzaamheids-virus wel.”

Kinderen en jongeren beleven de huidige crisis op hun eigen manier. Misschien zijn ze op het eerste gezicht vrolijk. Maar ook voor hen kan het bedreigend zijn. Ze kunnen zich afvragen: “Wat gebeurt er nu allemaal?” De liefde en aandacht van hun ouders en verzorgers is onmisbaar. Ook ons geloof kan helpen.

We kunnen nu niet samen komen voor een openbare, publieke viering in onze kerken. Maar we kunnen wel blijven bidden! Het maken van het kruisteken. Het bidden van het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons heeft gegeven voor alle omstandigheden van het leven. Het bidden van het Wees Gegroet, het gebed tot Maria, die zelf zoveel heeft meegemaakt omwille van het lijden en sterven van haar Zoon Jezus. De Mariakapellen bij de ingangen van onze kerken zijn veel open voor gebed en om een kaarsje aan te steken. Vanaf Palmzondag zullen er gewijde palmtakjes klaarliggen om mee te nemen naar huis. En vanaf Pasen liggen er kleine paaskaarsjes, ook om mee te nemen. Kleine tekens van hoop in barre tijden. We bidden om het verrijzenis-leven met Jezus voor dierbare overledenen, voor de slachtoffers van het corona-virus. We bidden voor de zieken om een voorspoedig herstel. We bidden voor allen die hen verzorgen om kracht en doorzettingsvermogen. We bidden voor de overheid en alle bestuurders, om wijsheid voor de beslissingen die ze moeten nemen.

Mag er na deze zware tijd voor allen toch een tijd van Pasen komen, dat wil zeggen: van opnieuw leven, volop leven en ruimte voor feest!

Met hartelijke groeten aan de kinderen en aan u allen,
Pastoor Frans Verheije
Diaken Ryan Keetelaar
Teamassistente Mirella Broos